O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
Profesionalni softver za video nadzor

Netavis Observer

Platforma za profesionalni video menadžment

 

Otvoren, stabilan i skalabilan

Netavis Observer je otvorena, robusna i sigurna softverska platforma za IP audio i video nadzor. Potpuno skalabilan, radi na standardnom hardveru i dozvoljava jednostavnu integraciju sa drugim sigurnosnim sistemima i poslovnim aplikacijama. Observer je softver za video menadžment koji je dizajniran da podrži IP kamere i video enkodere najboljih svetskih proizvođača. Podržava napredne mogućnosti kao što su udaljeni pristup i monitoring, napredno upravljanje događajima i alarmima i superioran kvalitet slike.Netavis Observer sistem za video nadzor

Snimanje u visokom kvalitetu

Observer dozvoljava da se istovremeno vrši monitoring uživo, snima video materijal i pregleda već snimljeni video materijal. Snimljeni materijal je najvišeg mogućeg kvaliteta, tj. kvalitet slike video strima sa IP kamere je moguće arhivirati na server bez degradacije, što nije slučaj sa već zastarelim sistemima video nadzora baziranim na analognoj tehnologiji.

Snimanje može biti pokrenuto na više načina: detekcijom pokreta, alarmnim stanjem i po unapred definisanom rasporedu.
Observer podržava snimanje u svim opšte prihvaćenim formatima u bezbedonosnoj industriji, Motion JPEG, MPEG-4 i format koji je sve popularniji, H.264.

Udaljeni pristup i reprodukcija

Observer omogućava da se pretraga kroz snimljeni materijal vrši na nekoliko načina. Takođe, moguće je istovremeno posmatrati video zapis sa do 4 različite kamere, prikazujući istu scenu iz više uglova.

Snimak koji se pregleda moguće je ubrzati čak do 500 000 puta. Uz to, u slučaju da ne znate kada se desio incident, a znate koja kamera ga je snimila, moguće je defnisanje novih zona za snimljeni materijal i pretraga samo po toj zoni (npr. vrata ili prozor).
Udaljeni pristup se podrazumeva, moguće je izvršiti apsolutno sve operacije kao da ste na lokalnoj mreži.

Netavis obuka
Netavis Core Training

Kako kupiti?
IP WAY Partnerski Program

Cenovnik
Cenovnik mrežnih video proizvoda

Preuzmi cenovnik

Novosti
Novosti iz sve IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor