O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

IP kamere

Axis IP kamere - najbolje na svetu iz godine u godinu

Axis Communications

Axis je lider na tržištu mrežnog videa i pokretačka snaga prelaska sa analognog na digitalni video nadzor, koja utire put ka sigurnijem i pametnijem svetu. Axis nudi mrežna video rešenja za profesionalne instalacije kreirajući proizvode i rešenja koja su zasnovana na inovativnim i otvorenim tehničkim platformama

Kompanija Axis je prisutna u celom svetu

Axis proizvodi u svetu

Axis mrežni video proizvodi su instalirani na javnim mestima i oblastima kao što su trgovinski lanci, aerodromi, vozovi, autoputevi, univerziteti, zatvori, kazina i banke.
Lokalno prisustvo

Axis je kompanija osnovana u Švedskoj, koja deluje globalno preko svojih kancelarija, predstavnika i dobro razvijenom saradnjom sa partnerima.
Axis zapošljava skoro 2000 ljudi i broj rapidno raste
Tržišni lider
Axis zadržava svoju poziciju kao lider na tržištu mrežnih kamera. Axis je takođe ostvario lidersku poziciju na tržištu u kategoriji video enkodera i time jača poziciju kompanije na tržištu video nadzora.

Naš proizvodni program
Axis je prva kompanija na svetu koja je proizvela mrežnu kameru 1996. godine, inicirajući prelaz sa analogne na digitalnu tehnologiju. Većina prodaje Axis je ostvario u području IP video proizvoda: mrežne kamere, video enkoderi, dodatna oprema i aplikativni softver.

Cenovnik
Cenovnik mrežnih video proizvoda

Preuzmi cenovnik

Novosti
Novosti iz sve IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor

Axis selektor
Pronađite i uporedite Axis proizvode

Axis kalkulator
Pronađite odgovarajući Axis model IP kamere sa mnogostrukim filterima

Design tool
Axis alat za planiranje sistema

Axis design tool
Sjajan alat za proračun protoka i potrebnog skladišnog kapaciteta