O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

IP video enkoderi

Migrirajte vaš CCTV analogni sistem na IP baziranu soluciju

Axis video enkoderi se jednostavno integrišu u postojeći analogni sistem video nadzora. Možete dobiti sve prednosti digitalne tehnologije sa maksimalnim očuvanjem investicije u analogni sitem.

Šta je video enkoder?
Video enkoder digitalizuje video signal sa analognih kamera i šalje digitalne slike direktno putem TCP/IP mreže poput intraneta, interneta ili LAN-a. U osnovi, video enkoderi pretvaraju analogni video sistem u digitalni omogućavajući korisnicima da vrše monitoring preko računarske mreže pomoću lokalnog ili udaljenog računara.

Korisnicima sa različitih lokacija je omogućeno da, kao i na IP kamerama, simultano pristupaju analognoj kameri, ukoliko imaju autorizaciju.

Daljinski pristup
IP baziran sistem video nadzora će vam dati mogućnost da osigurate ljude i imovinu, ili da obezbedite opremu i postrojenja sa udaljenih lokacija. Sve što vam treba je umreženi računar. Uz to, koristeći serijske portove na video enkoderima moguće je daljinski kontrolisati pokretne PTZ (pan, tilt, zum) kamere.

Video enkoder se može povezati na široku paletu različitih analognih kamera uključujući i specijalizovane kamere poput mikroskopskih kamera.

Alarm menadžment
Implementacijom video enkodera dobijate dodatne mogućnosti, kao što je slanje upozoravajućeg maila da se desio alarm i integraciju sa drugim sigurnosnim uređajima korišćenjem digitalnih I/O (ulazno/izlazni) portova. Alarm na digitalnom ulazu može da se koristi kao npr. signal za slanje slika na FTP ili mail server. Digitalni izlazi mogu da se koriste da za npr. otvaranje vrata ili paljenje svetla...

Povećanje efikasnosti analognog sistema
Kombinovanjem analognih i digitalnih video sistema možete jednostavno proširiti mogućnosti i smanjiti troškove dodatne instalacije. Sa digitalizacijom dobijate čiste i jasne slike.

Slike pokrenute alarmima mogu jednostavno biti distribuirane preko mreže neograničenom broju ljudi za daljnje ispitivanje. Memorija na video enkoderu može da prikuplja i memoriše slike tako da je moguće poslati slike i pre nego što se desio alarm. Slike mogu biti sačuvane i na udaljenoj lokaciji radi bezbednosti i lakšeg pregledanja. Digitalno snimanje takođe obezbeđuje kvalitet snimaka tj. nemoguća je pojava degradacije kvaliteta slike.

Cenovnik

Cenovnik mrežnih video proizvoda

Preuzmi cenovnik

Novosti
Novosti iz IP video nadzora

Prijavi se