O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
Mobilni pristup

Mobilna kontrola pristupa

Uđite u svet mobilnog pristupa

Kontrola pristupa mobilnim uređajima - kao što su pametni telefoni i pametni satovi - omogućava da funkcionišu kao akreditivi u obezbeđivanju pristupa zaštićenim zgradama, prostorijama i područjima. Ovo ne samo da povećava operativnu udobnost i efikasnost za današnju mobilnu radnu snagu, nego obezbeđuje efikasniji i jednostavniji način za kompanije da upravljaju identifikacionim akreditivima. Ovakva kontrola pristupa može se koristiti kao dopuna i/ili zamena tradicionalnih fizičkih kartica za identifikaciju.
Zatvor

Pogodniji za današnje zaposlene

U poređenju sa tradicionalnim štampanim identifikacionim karticama, kontrola pristupa za mobilne uređaje pruža pogodnije iskustvo za krajnje korisnike. A ovo je važno, imajući u vidu da se očekuje da će broj korisnika mobilnih telefona dostići 4,7 milijardi korisnika u 2017. godini. A dva od tri poslovna čoveka danas koriste mobilne uređaje za sve raznovrsniji skup aplikacija.

Dakle, korišćenje mobilnih uređaja kao ključeva ne samo da pruža praktično korisničko iskustvo očekivano od zaposlenih koji se aktivno služe sa mobilnim uređajima, već takođe pomaže u povećanju operativne efikasnosti i zadovoljstva današnjih mobilnih radnika.

Finansijski efikasniji način za upravljanje akreditivima

Kontrola pristupa za mobilne uređaje je i ekonomičniji i jednostavniji način za kompanije da upravljaju identifikacijskim akreditivima. U stvari, on eliminiše brojne manuelne zadatke koji se odnose na rukovanje, štampanje, distribuciju i odlaganje identifikacionih kartica ili tokena. Digitalno upravljanje mobilnim identitetom štedi vreme i napore zaposlenih:

- Naručivanje, distribucija i upravljanje akreditivima i pravima krajnjih korisnika je 100% digitalni proces
- Isporuka mobilnih akreditiva krajnjim korisnicima vrši se putem e-pošte - mobilni identitet se sigurno šalje i čuva direktno na mobilnom uređaju krajnjeg korisnika
- Administratori mogu pomoću CSV ili Exel datoteke dodati na sistem više korisnika odjednom
- Nema potrebe da se zaposleni prijavljuju u udaljenim kancelarijama kako bi dobili privremene kartice za posetioceZatvor

Obezbeđena je fleksibilnost i u budućnosti

Naša rešenja za kontrolu pristupa za mobilne uređaje pružaju visok nivo bezbednosti i zaštite privatnosti. Ona obezbeđuju da šaljete šifrovane podatke, kao i da zaštitite podatke o identitetu tokom čitavog životnog ciklusa mobilnog akreditiva.

Zatvor

Podjednako je važno da rešenje za kontrolu pristupa mobilnim uređajima osigurava fleksibilnost i interoperabilnost kako bi odgovarali vašim sadašnjim i budućim poslovnim zahtevima i sistemima.

To je zato što se gradi na otvorenoj arhitekturi baziranoj na IP-u, API-ima i tehnologijama. Na primer, i Axis Entry Manager i softver naših partnera omogućavaju vam da dodelite, upravljate i opozovete više vrsta kredencijala.

Otkrijte integraciju sa HID Global

Rešenje obuhvata sve što je neophodno za male, srednje i velike kompanije i organizacije da uspostave kontrolu pristupa mobilnim uređajima.

Pregled HID integracije

Od Axis-a:

AXIS A1001 mrežni kontroler vrata: dozvoljava i/ili ne dozvoljava pristup zasnovan na pravima pristupa i vremenskog rasporeda
AXIS Entry Manager: ugrađen, web baziran softver za kontrolu, koji je integrisan sa HID Mobile Access Portal-om i koristi se za postavljanje sistema, dodavanje novih korisnika i upravljanje mobilnim identitetima
AXIS API: obezbeđuje jednostavnu integraciju sa bilo kojim softverom drugih proizvođača
 
Od HID Global-a:

HID čitači koji podržavaju Bluetooth komunikaciju
HID Mobile Access Portal: identifikacija i distribucija mobilnih identiteta
HID Mobile Access® App: dostupan preko Apple® App Store i Google® Play


 


Šema mreže i beleške

Naša HID integracija kontrole pristupa omogućava administratoru bezbednosti da digitalno podesi sistem, doda nove korisnike, kao i izda, upravlja i oduzima ID-ove za mobilne uređaje preko AXIS Entry Manager-a. Administrator može dodati nove korisnike jedan po jedan ili u serijama.

Administracija jednostavno dodaje adresu e-pošte krajnjeg korisnika u sistem, koji zatim šalje korisniku poziv sa uputstvima o tome kako da instalira aplikaciju, kao i da koristi aktivacioni kod kako bi obezbedio ID mobilne telefona sa cloud servera. ID mobilnog telefona krajnjeg korisnika je spreman za upotrebu čim preuzme i aktivira aplikaciju HID Mobile Access.

Zatvor

Pročitajte detaljnije u vodiču!