O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

Podrška za krajnje korisnike

Ove informacije su namenjene klijentima/krajnjim korisnicima. Odnose se na ostvarivanje prava na garanciju i na pomoć vezanu za instalirani sistem video nadzora.Uputstva za korisnike

Ovde je opisan ispravan način ostvarivanja garancije koji je ujedno i najefikasniji. Krajnji korisnik bi trebalo da se pridržava opisanog redosleda da bi se što brže rešio problem.

Krajnji korisnik ne bi trebalo da se samostalno upušta u rešavanje problema pogotovo dok je oprema još pod garancijom iz više razloga. Sistem integratori su obučeni da rešavaju ove probleme efikasno i najveća pomoć im je detaljan opis kvara/problema sa blagovremenim obaveštavanjem o radu sistema. Takođe, nepravilnim pristupom opremi može se izgubiti pravo na garanciju, pa samostalni pokušaji rešavanja problema nisu poželjni.

Iza sistem integratora stoji IP WAY kao dodatna garancija da će sistem IP video nadzora raditi besprekorno. U slučaju da sistem integrator ne može da reši problem, iduća stepenica je IP WAY koji će garantovano rešiti svaki mogući problem u najkraćem roku.

Brza podrška za Axis proizvode

Axis kamera

Ukoliko kamera ne radi kako bi trebala, sistem integrator bi na mestu instalacije mogao da proba da resetuje kameru. Kamera se resetuje na dva načina, softverski i hardverski. Softverski kroz meni od kamere, potrebno je otići u Setup > System Options > Maintanance i odabrati opciju Restore. Ukoliko kamera ne počne normalno da funkcioniše, treba probati hardverski reset koristeći reset dugme na kameri. O poziciji dugmeta i proceduri reseta je najbolje pročitati "Help" na kameri ili pročitati iz korisničkog uputstva. Ove procedure savetujemo da obave ovlašćeni sistem integratori a ne krajnji kupci.

Brza podrška za VMS proizvode

Milestone softver

Budući da je sistem za video menadžment (Milestone, Netavis) sastavljan od najmanje 2 komponente, hardverske i softverske, najbolje je u slučaju problema odmah kontaktirati ovlašćenog sistem integratora koji će na najbrži mogući način detektovati i rešiti problem. Ovo se odnosi naročito na situacije u kojima je hardver (Neteye snimači) još uvek pod garancijom.

Nije preporučljivo da korisnik sam pokuša da reši problem bez prethodne konsultacije sa sistem integratorom.

Brza podrška za NETEYE proizvode

Neteye mrežni video uređaj

NETEYE su Milestone i Netavis sertifikovani mrežni uređaji za video menadžment i kao takvi su vezani za operativne sisteme Windows ili Linux i za VMS softvere Milestone ili Netavis.

U slučaju neispravnosti nije lako utvrditi da li se radi o problemu sa hardverom, operativnim sistemom ili VMS aplikacijom.

Ukoliko je uređaj u garanciji, obavezno kontaktirajte ovlašćene integratore za dalje. Ukoliko uređaj nije u garanciji mi vam i dalje savetujemo da kontaktirate nekog od ovlašćenih sistem integratora jer su problemi sa ovom vrstom uređaja neuobičajeni u odnosu na standardni računar.

Podrška proizvođača

Obuke i alati

Alat za proračun protoka i prostora za snimanje videa

IP WAY Trening Centar

Saznaj više
 
Alat za proračun protoka i prostora za snimanje videa

Vodiči i članci

Saznaj više
 
Alat za proračun protoka i prostora za snimanje videa

Alati za dizajn sistema

Pogledaj alate