O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

O nama

Stalno pomeranje granica

IP WAY je lider na u regionu u oblasti mrežnog videa. Povećanjem bezbednosti miliona ljudi u našem regionu, doprinosimo ispunjenju rastuće potrebe za pametnijim, sigurnijim svetom.

Uz pomoć nekoliko stotina partnera iz celog regiona, naši video proizvodi su instalirani na javnim mestima i oblastima kao što su trgovinski lanci, aerodromimi, vozovi, autoputevi, univerziteti, zatvori, kazina i banke.

Mapa Evrope

Lider na tržištu

IP WAY je zadržao poziciju lidera na tržištu. Mi smo je jedna od prvih kompanija u regionu koja je videla potencijal i značaj mrežnih video tehnologija još davne 2006 godine, inicirajući prelazak sa analogne na digitalnu tehnologiju.

Profesionalnim odnosom prema tržištu, prepoznati smo i priznati od strane državnih i privrednih struktura kao logistički partner na putu implementacije nove tehnologije kroz kvalitetan sistem obuke kadrova i kroz profesionalan sistem distribucije i aktivne podrške.