WDR - FORENSIC CAPTURE

Najnapredniji WDR do sada

WDR - FORENSIC CAPTURE

Mnogo godina istraživanja i razvoja sada je rezultovalo u do sada najmoćniji WDR: Forensic Capture. Ovo je Axis-ova najnaprednija video tehnologija i dostupna u nekim od najnovijih i najnaprednijih kamera. Ovaj metod primenjuje niz naprednih algoritama za smanjenje nivoa šuma i povećanje signala slike, kako bi se prikazao svaki detalj u sceni na najbolji mogući način.


Rezultat je video koji je veoma optimizovan za forenzičke svrhe, osiguravajući da svi detalji su vidljivi u tamnim i svetlim delovima scene istovremeno - čak i u scenama sa veoma složenim uslovima osvetljenja.


Osim toga, Axis kamere sa WDR - Forensic Capture tehnologijom pružaju mogućnost da neprimetno prelaze između WDR i drugog režima za rad pri slabom osvetljenju. U odnosu na druge trenutno dostupne WDR tehnologije, ovaj metod olakšava detekciju i identifikaciju važnih detalja u sceni.


Radi boljeg razumevanja, uporedite nivo detalja u dve slike ispod.

Slika bez uključenog WDR-a
Slika sa uključenim WDR-om sa daleko više detalja

ADRESA
Tetovska 41
11000 Beograd

KONTAKT
Email: info@ipway.rs
Tel: +381 11 3089 503
Tel: +381 11 3089 543